Prawo administracyjne

  • przygotowywanie wszelkich pism w ramach postępowania przed organami administracji publicznej,
  • przygotowywanie skarg i dalszych pism w ramach postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • zastępstwo w toku postępowania administracyjnego,
  • przygotowywanie opinii prawnych.