Windykacja

  • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
  • negocjacje z dłużnikami na etapie przedsądowym,
  • przygotowywanie pozwów oraz dalszych pism procesowych,
  • zastępstwo procesowe w toku postępowania,
  • prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
  • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych, dalszych pism w toku postępowania egzekucyjnego oraz podejmowanie wszelkich działań wspomagających i kontrolujących pracę organów egzekucyjnych.