Rozliczenia

Proponujemy Państwu elastyczne systemy rozliczeń, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Rodzaj wynagrodzenia jest określany przed rozpoczęciem współpracy.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczenia.

Wynagrodzenie za ustną poradę prawną, czyli stała kwota, o wysokości której Klient informowany jest po zapoznaniu się przez prawnika z przedstawionym zagadnieniem, jeszcze przed rozpoczęciem pracy prawnika.

System rozliczeń godzinowych, polegający na ustaleniu stałej stawki wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. W tym systemie Klient płaci jedynie za czas faktycznie poświęcony na prowadzenie jego spraw.

System rozliczeń ryczałtowych, polegający na ustaleniu z góry pełnego wynagrodzenia za przeprowadzenie danej sprawy. W tym systemie Klient płaci umówioną kwotę bez względu na czas poświęcony na prowadzenie jego sprawy.

System rozliczeń abonamentowych, polegający na ustaleniu stałej miesięcznej ilości godzin poświęconych na prowadzenie spraw i stałego miesięcznego wynagrodzenia. W tym systemie Klient płaci stałą kwotę mając pewność, że każdego miesiąca zarezerwowana jest na prowadzenie jego spraw stała liczba godzin, a jednocześnie oszczędza płacąc za większą liczbę godzin w niższej cenie.