Prawo handlowe

  • zakładanie i rejestracja spółek, stowarzyszeń, fundacji,
  • łączenie, podział i przekształcanie podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo w zakresie bieżących spraw spółek,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem zezwoleń i koncesji,
  • przygotowywanie aktów wewnętrznych (uchwały, regulaminy) i prowadzenie zgromadzeń,
  • zgłoszenia oraz rejestracja zmian w KRS,
  • doradztwo w zakresie takich dziedzin jak prawo upadłościowe i naprawcze, prawo własności przemysłowej, prawo konkurencji.