Prawo pracy

  • doradztwo i przygotowywanie pism z zakresu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • przygotowywanie regulaminów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa,
  • doradztwo w zakresie akt pracowniczych,
  • doradztwo i zastępstwo procesowe w sporach pracowniczych,
  • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • przygotowywanie opinii prawnych.