Prawo karne

  • reprezentacja stron postępowania z wyłączeniem obrony oskarżonych,
  • obrona obwinionych w postępowaniach dotyczących wykroczeń,
  • przygotowywanie wszelkich pism na etapie dochodzenia lub śledztwa,
  • przygotowywanie wszelkich pism procesowych,
  • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
  • przygotowywanie zażaleń na postanowienia odmawiające wszczęcia lub umarzające postępowanie przygotowawcze,
  • przygotowywanie środków odwoławczych w ramach postępowania karnego,
  • fachowe doradztwo.