Prawo cywilne

  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, negocjowanie warunków umów,
  • przygotowywanie opinii prawnych w wybranych przez Klienta zagadnieniach,
  • przygotowywanie pozwów i wszelkich pism procesowych oraz zastępstwo procesowe, między innymi w sprawach o zapłatę, wydanie, eksmisję, odszkodowania,
  • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości, w szczególności o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, wieczystoksięgowych,
  • doradztwo i reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu prawa przewozowego, prawa budowlanego, prawa ubezpieczeń, sprzedaży konsumenckiej, prawa autorskiego.