Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • prowadzenie spraw w zakresie rozwodów, podziału majątku, alimentacji, władzy rodzicielskiej,
  • prowadzenie spraw z zakresu opieki i kurateli.